Ældre og handicappede

Mål

Med ”Politik for det gode liv”, der er en del af Odder Kommunes udviklingsplan, ønsker Kommunalbestyrelsen at skabe rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed. Konkret udmønter denne vision sig i følgende tre pejlemærker:

  • I Odder Kommune har borgerne mulighed for et aktivt og sundt liv
  • I Odder Kommune er livet kendetegnet ved tryghed og nærhed
  • I Odder Kommune bidrager alle til eget liv og til fællesskabet

Attraktive rammer for kommunens ældre og handicappede borgere er helt afgørende for at indfri vision og pejlemærker for det gode liv.

Redegørelse

 

Handlinger i forbindelse med "Ældre og handicappede" indvirker i /opfylder delmål 11.3 og 11.7

Ældre

Odder Kommune har udelukkende plejeboliger af nyere dato samlet i Odder by. Der er to kommunale plejehjem, Stenslundcentret og Bronzealdervej, samt Friplejehjemmet Skovbakkehjemmet i Odder Kommune.

Stenslundcentret blev indviet i 1999 med plads til 54 beboere. Stedet er i 2020 udvidet med 30 pladser, således at det i dag råder over 84 plejeboliger. I 2021 er plejehjemmets fælleshus ligeledes udvidet, således at såvel medarbejdere som beboere kan tilbydes mulighed for omklædning, træning samt afholdelse af både hverdagens aktiviteter samt større arrangementer.   

Bronzealdervej blev indviet 2009 og har plads til 60 beboere. Kommunalbestyrelsen har prioriteret en kommende udvidelse af stedets fælleshus, så det i højere grad er muligt at kunne tilbyde såvel beboere som medarbejdere mulighed for afholdelse af både hverdagens mange aktiviteter samt større arrangementer.

Friplejehjemmet Skovbakkehjemmet drives af Danske Diakoner og har plads til 40 beboere.

Ud over plejehjemmene er der samlet en lang række funktioner på Ålykkecentret. Stedet rummer Sygeplejen, Hjemmeplejen, Daghjem, Sygeplejeklinik, Aktivitetshuset samt Akut- og Korttidspladser. Sidstnævnte flytter til det nye Sundhedshus i VitaPark ved udgangen af 2022. Med flytningen gives mulighed for at imødekomme ønsket om udvidelse af såvel Sygeplejeklinik samt Aktivitetshuset.

Handicappede

Odder Kommune har visitations- og anvisningsretten til boliger i følgende tilbud:

Rosenhuset: I umiddelbar tilknytning til Rosenhuset er der 21 lejligheder, der fortrinsvist er forbeholdt borgere med psykiatriske problemstillinger. Boligerne udlejes af Lejerbo. Boligerne er som udgangspunkt forbeholdt borgere fra Odder Kommune. Rosenhuset er en del af Vejledning & Mestring.

Åhusene: I umiddelbar tilknytning til Åhusene er der 26 lejligheder, der fortrinsvist er forbeholdt borgere med udviklingshandicap. Basen består af ét fællesrum og 9 lejligheder. Her er der personale tilknyttet dagligt fra kl. 8.00 -22.00. Broen består af 11 lejligheder og én fælleslejlighed, som de 11 lejligheder er fælles om. Her er der flere gange dagligt opsyn af personalet fra Åhusene. I umiddelbar tilknytning til Åhusene er der desuden 6 lejligheder, der bl.a. anvendes til udslusning fra Basen og Broen. Boligerne udlejes af DOMI og er som udgangspunkt forbeholdt borgere fra Odder Kommune.

Fabos: Fabos er et døgntilbud til borgere med udviklingshandicap. Hjørnet gr. 1+2 består af 13 lejligheder der administreres af Boligselskabet Østermarken. Hjørnet gr. 3 består af 6 værelser, hvor der ikke er selvstændigt bad og køkken. Det er bygget efter Serviceloven § 108 og udlejes af Odder Kommune. Krogen består af 10 lejligheder, der udlejes af Lejerbo. Fabos sælger pladser til borgere fra både Odder og andre kommuner.

Både Åhusene og Fabos er en del af Bo & Beskæftigelse, som er Odder Kommunes samlede tilbud til en bred målgruppe af borgere med udfordringer, heriblandt borgere med kognitiv funktionsnedsættelse, sent udviklede, udviklingshæmmede og multihandicappede.

Kildetoften: I 2020 har Domea opført 43 nye boliger på Kildetoften, hvoraf størstedelen er 1-værelses lejligheder med en forholdsvis lav husleje. Odder Kommune har anvisningsret til 50 % af boligerne og anvender bl.a. boligerne til unge, der i en periode har behov for støtte i egen bolig.

Status og proces

Kommuneplan 2021-2033 er vedtaget af Odder Byråd den 13.12.2021.

Plan og Agenda 21 strategi 2020
Plan og Agenda 21 strategi 2020 er vedtaget af Odder Byråd den 31. 8. 2020