Natur- og skov

Her finder du retningslinjerne for natur og skov. Det vil sige bestemmelser for Grønt Danmarkskort, herunder områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, potentielle naturområder, økologiske forbindelser, internationale naturbeskyttelsesområder, lavbundsarealer, skovrejsning (ønsket og uønsket) samt urørt skov og veterantræer.

Til retningslinjerne er der knyttet et formål og en redegørelse samt et kort. I redegørelsen forklares retningslinjerne nærmere, herunder hvordan de vil blive administreret.

Et forhold kan godt være omfattet af flere retningslinjer på én gang. Retningslinjerne er bindende for kommunens planlægning og administration.

For at komme videre til retningslinjerne for de forskellige naturinteresser, skal du klikke på emnet i menuen til venstre eller gå til emnet via rullegardinerne under menupunktet ”Land og vand” i toppen af siden.

 

Status og proces

Kommuneplan 2021-2033 er vedtaget af Odder Byråd den 13.12.2021.

Plan og Agenda 21 strategi 2020
Plan og Agenda 21 strategi 2020 er vedtaget af Odder Byråd den 31. 8. 2020