Erhverv

Retningslinjer

Eksisterende og fremtidige erhvervsområder fremgår af kortet.

For at mindske generne fra trafikken til og fra nye erhvervsområder skal nye erhvervsområder som hovedregel lokaliseres nær større, overordnede veje med mulighed for kollektiv trafikbetjening.

Nye, særligt energiproducerende virksomheder bør så vidt muligt lokaliseres, således at overskudsvarmen kan udnyttes i eksisterende eller planlagte fjernvarmenet og at de kan tilsluttes nuværende eller planlagte fjernvarme- eller naturgasnet.

Statisk kort

Handlinger i forbindelse med "Erhverv" indvirker i/opfylder delmål 11b, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 og 17.17.

Formål

Hensigten med retningslinjerne er, at fastlægge de overordnede hensyn der skal tages, når der planlægges for ny erhvervsområder eller for ændring af eksisterende erhvervsområder.

Redegørelse

Den fysiske erhvervsplanlægning i Odder Kommune karakteriseres ved traditionelle erhvervsområder i Odder By med en blanding af mellemstore og små erhvervsvirksomheder som fx håndværks- og transportvirksomheder. I de mindre byer er det typisk små erhvervsvirksomheder og forsyningsvirksomheder, der dominerer.

Odder Kommune har to primære større erhvervsområder beliggende i den nordlige del af Odder by i området ved henholdsvis Balle- og Skovdalsvej og området ved Jernaldervej og Rude Havvej. Herudover er der placeret mindre erhvervsområder i landsbyerne: Hundslund, Gylling, Rude, Torrild, Boulstrup, Falling, Ørting og Hou. Erhvervsområderne sikrer samlet set etableringsmuligheder for de forskellige typer af virksomhed, der ønsker at etablere sig i Odder Kommune.

Den specifikke anvendelse af de forskellige erhvervsområder kan ses i kommuneplanens rammer.

Retningslinjen om særligt energiproducerende og -forbrugende virksomheder er ikke bindende for den enkelte virksomhed. Der er således alene tale om en tilkendegivelse af at arbejde for den samfundsøkonomisk mest hensigtsmæssige lokalisering af særligt energiproducerende og særligt energiforbrugende virksomheder.

Status og proces

Kommuneplan 2021-2033 er vedtaget af Odder Byråd den 13.12.2021.

Plan og Agenda 21 strategi 2020
Plan og Agenda 21 strategi 2020 er vedtaget af Odder Byråd den 31. 8. 2020