Status og proces

Forslag til Kommuneplan 2021-2033 er vedtaget af Odder Byråd den 21.6.2021 og er sendt i offentlig høring til og med den 15.09.2021.

Plan og Agenda 21 strategi 2020
Plan og Agenda 21 strategi 2020 er vedtaget af Odder Byråd den 31. 8. 2020