Kommuneplan - hvorfor?

I Odder Kommune er vi så heldige – og dygtige, at vi kan kalde kommuneplanen for vores ”plan for vækst”. Kommuneplanen er nemlig den plan, der sætter rammen og retningen for den fysiske udvikling inden for vores geografi. Og Odder Kommune er en vækstkommune, med fuld fart fremad og en god økonomi.


Det er også i stort omfang gennem kommuneplanen, at Kommunalbestyrelsen realiserer de tværgående politikker om det gode liv, vækst og udvikling og økonomisk bæredygtighed og meget af arbejdet med FN’s verdensmål.


Vi står i Odder Kommune på et solidt fundament. Vi har først og fremmest i vores borgere vores største aktiv. Vi har et stærkt erhvervsliv og et uovertruffet fællesskab i vores forenings- og idrætsliv. Vi har et levende og aktivt opland til en hovedby i rivende udvikling. Vi har natur, kultur og i Tunø den smukkeste ø.

I alt dette fastlægger kommuneplanen, hvor og hvordan udviklingen skal ske. Planen påvirker altså os alle sammen og det er derfor vigtigt at engagere sig i tilblivelsen og at kende til kommuneplanens indhold. Både som borger, virksomhed og tilflytter.


I forarbejdet har alle i en åben og demokratisk proces haft mulighed for at spille ind med ønsker til udviklingen. Herfra skal der lyde en klar opfordring til, at du fortsat involverer dig i planlægningen. Kommunalbestyrelsens arbejde er, at lytte til alle ønsker og afveje hensynet mellem den enkelte og fællesskabet og mellem alle de indbyrdes forhold, så vi sikrer en fortsat udvikling til gavn for alle.


Jeg håber, at du har lyst til at læse og sætte dig ind i kommuneplanen. Der er mange spændende informationer at hente om den kommende udvikling frem mod 2033. Kommuneplanen skal sikre, at Odder Kommune fortsat er ”En vækstkommune i balance”.


God læselyst!

Uffe Jensen
Borgmester

Status og proces

Kommuneplan 2021-2033 er vedtaget af Odder Byråd den 13.12.2021.

Plan og Agenda 21 strategi 2020
Plan og Agenda 21 strategi 2020 er vedtaget af Odder Byråd den 31. 8. 2020