Forebyggelse af miljøkonflikter

Her finder du retningslinjerne, der skal forebygge miljøkonflikter. Dels som følge af de forventede klimaændringer, dels mellem boliger/institutioner og virksomheder, dels mellem andre typer af forureningsfølsomme arealer fx grundvandssårbare områder og virksomheder

Det vil sige bestemmelser, som skal forebygge oversvømmelser af bolig- og erhvervsbebyggelse, tekniske anlæg o. lign. De skal også minimere støj-, støv- og lugtgener fra diverse virksomheder i forhold til boligbebyggelse og lignende. De skal også tage højde for at grundvandsforekomster, der er væsentlige for den fremtidige drikkevandsforsyning, beskyttes mod unødvendig forureningsrisiko. Endelig fastlægger de forudsætningerne for, at der kan planlægges for anlæg, der må antages at have væsentlig virkning på Miljøet (VVM).

Til retningslinjerne er knyttet et formål og en redegørelse samt i mange tilfælde et kort. I redegørelsen forklares retningslinjerne nærmere, herunder hvordan de vil blive administreret.

Et forhold kan godt være omfattet af flere retningslinjer på én gang. Retningslinjerne er bindende for kommunens planlægning og administration.

For at komme videre til retningslinjerne for de forskellige former for miljøkonflikter skal du klikke på emnet i menuen til venstre eller gå til typen via rullegardinerne under menupunktet ”Byggeri og infrastruktur” i toppen af siden.

Status og proces

Kommuneplan 2021-2033 er vedtaget af Odder Byråd den 13.12.2021.

Plan og Agenda 21 strategi 2020
Plan og Agenda 21 strategi 2020 er vedtaget af Odder Byråd den 31. 8. 2020